Aktualności

14.06.2017 -

Niniejszym ogłaszamy rozstrzygnięcie w zakresie zapytania ofertowego z dnia 02.06.2017r.
Postępowanie dotyczyło:
Usługi doradztwa technicznego - przygotowania dokumentacji wdrożeniowej związanej z wdrożeniem technologii do produkcji
dla Zamawiającego - NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

W postępowaniu udział wziął 1 oferent:
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Tłumaczy "Ekspert" z Rzeszowa

02.06.2017 -
 

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R do wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii finish na bazie celulozy sosnowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługi doradztwa technicznego - przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej związanej z wdrożeniem technologii do produkcji.

24.02.2017 -

Niniejszym ogłaszamy rozstrzygnięcie w zakresie zapytania ofertowego z dnia 03-02- 2017 roku.
Postępowanie dotyczyło:
zakup przyrządów laboratoryjnych:
1) Przyrządu do badania odporności papieru na światło
2) Przyrządu do badania ścieralności Tabor Abraser lub równoważnego
3) Przyrządu do badania odporności na zarysowanie
dla Zamawiającego – NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
W postępowaniu udział wzięło 2 oferentów:
- 2B Sp. z o.o., adres: Hermanowa 35, 36-020 Tyczyn
- KLIMATEST Trzynadlowski i Wspólnicy Sp.j, adres: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5c, 52-204 Wrocław

Złożone oferty zostały poddane ocenie zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w opublikowanym zapytaniu.
Został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: 2B Sp. z o.o.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela zamówienia na realizacji działania stanowiącego jego przedmiot, 2B Sp. z o.o.
Szczegóły postępowania oraz protokół z rozstrzygnięcia znajdują się w siedzibie NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA i pozostają do wglądu dla stron postępowania.

24.02.2017 -

Niniejszym ogłaszamy rozstrzygnięcie w zakresie zapytania ofertowego z dnia 03-02-2017 roku.
Postępowanie dotyczyło: przygotowania projektów technicznych maszyny.
Projekty dotyczą maszyny impregnująco-lakierującej do papieru dekoracyjnego z celulozy sosnowej dla Zamawiającego – NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
W postępowaniu udział wziął 1 oferent:
- 2B Sp. z o.o., adres: Hermanowa 35, 36-020 Tyczyn
Złożona oferta została poddana ocenie zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w opublikowanym zapytaniu.
Został dokonany wybór oferty, złożonej przez: 2B Sp. z o.o.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela zamówienia na realizacji działania stanowiącego jego przedmiot, 2B Sp. z o.o.
Szczegóły postępowania oraz protokół z rozstrzygnięcia znajdują się w siedzibie NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA i pozostają do wglądu dla stron postępowania.

03.02.2017 -

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R do wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii finish na bazie celulozy sosnowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów technicznych maszyny.
Projekty dotyczą maszyny impregnująco-lakierującej do papieru dekoracyjnego z celulozy sosnowej składającej się z: odwijaka, zespołu impregnująco-suszącego, dwóch zespołów lakierujących, dwóch tuneli suszących, nawijaka, układu wentylacyjno-wyciągowego, automatyki.

03.02.2017 -

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R do wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii finish na bazie celulozy sosnowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup przyrządów laboratoryjnych:

 • Przyrządu do badania odporności papieru na światło
 • Przyrządu do badania ścieralności Tabor Abraser lub równoważnego
 • Przyrządu do badania odporności na zarysowanie
25.07.2016 -

Szanowni Państwo,
Dzięki podpisaniu umowy o współpracy z Poninkowską Fabryką Tektury i Papieru, mieszczącą się w Łucka na Ukrainie, poszerzyliśmy naszą ofertę o nowe produkty. Ukraińska fabryka to przedsiębiorstwo z ponad 200- letnią tradycją w branży papierniczej, aktualnie specjalizujące się w produkcji różnego rodzaju papierów i tektur na bazie makulatury. Jako wyłączny dystrybutor Poninkowskiej Fabryki Tektury i Papieru na terenie Unii Europejskiej, mamy przyjemność zaproponować Państwu następujące produkty:

 • Tektura lita
 • Tektura tulejowa
 • Tektura falista trzy i pięciowarstwowa
 • Fluting
 • Testliner
 • Topliner
 • inne papiery makulaturowe

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich produktów uzyskacie Państwo poprzez kontakt z naszym Działem Handlowym oraz na stronie producenta: www.pkpf.com.ua.
Zapraszamy do współpracy.

09.05.2016 -
New Pattern Sp. z o.o. S.K.A., ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej przygotowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zamawiającego, zgodnie z zasadami konkursu nr 1 ogłoszonego w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
07.12.2015 -
Niniejszym ogłaszamy rozstrzygnięcie w zakresie zapytania ofertowego z dnia 17-11-2015 roku. Postępowanie dotyczyło: opracowania strategii wzorniczej dla Zamawiającego – New Pattern Sp. z o.o., S.K.A.
17.11.2015 -
NEW PATTERN Sp. z o.o., S.K.A. ogłasza postępowanie na opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1.
17.11.2015 -
UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO
17.11.2015 -
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1.
05.03.2014 -
Ogłoszenie o przetargu

Spółka NEW PATTERN w ramach realizacji zakupu specjalistycznej linii produkcyjnej – drukarni wklęsłodrukowej z możliwością lakierowania ogłasza przetarg na:

ETAP II – uruchomienie i modernizacja maszyny drukującej z możliwością lakierowania marki KOLLODUR 2011
11.02.2014 -
Spółka NEW PATTERN ogłasza przetarg na dostawę:
- regał magazynowy pod cylindry drukarskie 5 szt.
- żurawik warsztatowy do cylindrów drukujących 1 szt.
16.12.2013 -
Spółka NEW PATTERN ogłasza przetarg na zakup:
  - lampa światła znormalizowanego 3 szt.
- oprogramowanie photo shop 1 szt.
- zestaw komputerowy wraz z drukarką 1 szt.
- kserokopiarka 1 szt.
 
17.09.2013 -
Spółka NEW PATTERN informuje:
06.09.2013 -
Spółka NEW PATTERN informuje:
05.09.2013 -

Spółka NEW PATTERN ogłasza przetarg na zakup linii do moletowania folii meblowych.

 

Parametry linii:

- prędkość do 30 m/min

- gramatura papieru od 50 do 300 g/m2

- napęd elektryczny z silnikami prądu stałego z regulacją prędkości
i momentu obrotowego.

 

Szczegóły związane z przygotowaniem linii i jej wymagań można uzyskać
w siedzibie firmy NEW PATTERN, lub pod telefonem 607 622 070.

 

Kryterium wyboru ofert:

- cena 100%

 

Termin realizacji zlecenia dostawy wrzesień 2013.

 

Oferty można składać w siedzibie firmy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na dostawę specjalistycznej linii produkcyjnej – drukarni
z możliwością lakierowania” do dnia 16.09.2013 roku.

 

Rozstrzygnięcie wyboru dostawcy nastąpi w dniu 16.09.2013 roku
o godz.14.00

 

W przetargu biorą udział również firmy zaproszone przez NEW PATTERN do składania ofert na zasadzie zapytania ofertowego.

 

NEW PATTERN poinformuje na swojej stronie internetowej o rozstrzygnięciu przetargu.

Ponadto firma której oferta zostanie wybrana będzie powiadomiona telefonicznie o dacie podpisania umowy.

 

Wysoka Głogowska dn. 05.09.2013.22.08.2013 -

NEW PATTERN Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na zakup urządzeń i oprogramowania:

1. Połyskomierz - 1 szt.

zakres pomiarowy 0 - 1000 GU (60°)   

Czas pomiaru 0,5 sekundy

Język menu polski

Temperatura pracy od 15 do 40°C

Wilgotność powietrza do 85%, bez kondensacji  

 

2. Spektrofotometr - 1 szt.

Przesłona 4,5 mm,

Różnica kolorystyczna: DE94, DE2000, DE CMC, DE FMCII,

Pamięć nie mniej niż 1000 pozycji

 

3. Tester koloru i druki próbne IGT Testing Systems G1 - 1 szt.

Kąt 130°, raster 70, pięciokrotne stopniowanie , Twardość: 75, druki próbne

 

4. Oprogramowanie do recepturowania Ink Formulation - 1 szt.

Oprogramowanie służące do recepturowania farb drukujących oraz zagospodarowania resztek farbowych jednakże bez możliwości tworzenia własnego zakresu danych

 

Szczegóły związane z przygotowaniem ofert i ich wymagań można uzyskać w siedzibie firmy NEW PATTERN, lub pod telefonem 607 622 070.

Kryterium wyboru ofert:
- cena 100%

W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie przez kilku oferentów, zostaną wzięte pod uwagę inne warunki jak termin płatności, termin dostawy i inne.

Oferty na ustalonym wzorze dostępnym w firmie New Pattern można składać w siedzibie firmy do dnia 04.09.2013 roku. Obowiązuje data wpływu oferty. Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych na poszczególne przedmioty stanowiące przedmiot przetargu.

Rozstrzygnięcie wyboru dostawcy nastąpi w dniu 05.09.2013 roku o godz.12.00

W przetargu biorą udział również firmy zaproszone przez NEW PATTERN Sp. z o.o. S.K.A. do składania ofert na zasadzie zapytania ofertowego.

NEW PATTERN Sp. z o.o. S.K.A. poinformuje na swojej stronie internetowej
o rozstrzygnięciu przetargu. Ponadto firma której oferta zostanie wybrana będzie powiadomiona telefonicznie o dacie podpisania umowy.

Wysoka Głogowska dn. 22.08.2013


26.06.2013 -

W dniu 24.06.2013 o godz 12 00 odbył się przetarg na dostawę: pomp farbowych - 6 sztuk, zbiorników farbowych - 20 sztuk, mieszadeł farbowych - 6 sztuk, mieszadeł mechanicznych OST BASIC - 2 sztuki.

Przetarg wygrała firma MF Finance Inwestycje Przemysłowe.

 


11.06.2013 -
NEW PATTERN Sp. z o.o. S.K.A.
ogłasza przetarg na zakup:

1. Pompa farbowa - ilość: 6 sztuk. Pneumatyczna pompa membranowa do przepompowywania farb drukarskich. - Zasilanie: sprężone powietrze; - Wielkość przyłączy dla cieczy: 1/2"; - Wydajność maksymalna: ok. 50 litr/min; - Duża odporność chemiczna na składniki farb.

2. Zbiornik farbowy  - ilość: 20 sztuk Zbiornik służący do zasilania farbami oraz innymi niezbędnymi składnikami, automatycznego systemu dozowania i przygotowania farby drukarskiej o żądanym kolorze. - Pojemność 1000 litrów; - Orurowanie, system zaworów oraz niezbędna armatura pozwalająca na dokładne dozowanie składników, przez system nadzorujący.

3. Mieszadło mechaniczne OST BASIC- ilość: 2 sztuk. Mechaniczne mieszadło przystosowane do mieszania farb wodnych w zbiornikach o pojemności 1000 litrów. - Wykonanie zbiornika: stal nierdzewna; - Wykonanie obudowy: stal nierdzewna lub tworzywo konstrukcyjne (ertalon); - Przystosowane do mocowania w otworze wlewowym zbiornika; - Duża odporność chemiczna na składniki farb; - Zasilanie: 1-fazowe 230 V AC.
 1.  
 1. 4. Mieszadło farbowe – ilość: 6 sztuk. Mieszadło wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na składniki farb drukarskich. Pojemność zbiornika co najmniej 80 l. Zasilanie 3fasowe 400W AC 50 Hz.Szczegóły związane z przygotowaniem ofert i ich wymagań można uzyskać w siedzibie firmy NEW PATTERN lub pod numerem telefonu 607 622 070.
Kryterium wyboru ofert: - cena 100% W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie przez kilku oferentów, zostaną wzięte pod uwagę inne warunki jak termin płatności, termin dostawy i inne.

Oferty na ustalonym wzorze dostępnym w firmie New Pattern można składać w siedzibie firmy do dnia 21.06.2013 roku. Obowiązuje data wpływu oferty. Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych na poszczególne przedmioty stanowiące przedmiot przetargu.

Rozstrzygnięcie wyboru dostawcy nastąpi w dniu 24.06.2013 roku o godz.12.00

W przetargu biorą udział również firmy zaproszone przez NEW PATTERN Sp. z o.o. S.K.A.

Do składania ofert na zasadzie zapytania ofertowego. NEW PATTERN Sp. z o.o. S.K.A. poinformuje na swojej stronie internetowej o rozstrzygnięciu przetargu. Ponadto firma której oferta zostanie wybrana będzie powiadomiona telefonicznie o dacie podpisania umowy. Wysoka Głogowska dn. 11.06.2013.
03.12.2012 -
NEW PATTERN Sp. z o.o. S.K.A. zaprasza do składania ofert cenowych na wartości niematerialne i prawne, analizy przygotowawcze, usługi instalacyjne i eksperckie oraz budowę systemu B2B wspierającego współpracę firmy z partnerami biznesowymi w formie elektronicznej oraz szkolenia specjalistyczne z obsługi wdrożonego rozwiązania.
28.08.2012 -
Szanowni Państwo informujemy, iż firma New Pattern, uzyskała jeden z najważniejszych certyfikatów w branży producentów papierów dekoracyjnych i folii finish - FSC CoC
15.06.2012 -
NEW PATTERN Sp. z o.o. S.K.A. ogłasza przetarg na zakup:
- cylinder drukarski 60 szt.
01.05.2012 -

New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. rozpoczęła proces wdrożeniowy certyfikatu FSC, którego ukończenie przewidywane jest na dzień 1 września 2012.

04.01.2010 -

Spółka RODPOL ogłasza przetarg na zakup specjalistycznej linii produkcyjnej – drukarni wklęsłodrukowej z możliwością lakierowania.

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę  produktów, począwszy od folii przeciwprężnych poprzez folie finish preimpregnat, folie postimpregnat, papiery dekoracyjne a całość uzupełniona jest dopasowanymi do kolorystyki folii papierowymi obrzeżami meblowymi.

Działamy profesjonalnie i gwarantujemy:

   

 • najwyższą jakość produktu
 • stosując niezawodne, sprawdzone technologie, doskonałych fachowców i systematyczną kontrolę jakości

   

   

 • powtarzalność
 • zdajemy sobie sprawę, iż stabilność kolorystyki to podstawowy czynnik wpływający na decyzję naszych Odbiorców

   

   

 • indywidualne podejście
 • potrzeby naszych Odbiorców traktujemy indywidualnie, w rezultacie to Klient  ma wpływ na ostateczny kolor jak i charakter wybarwień naszych produktów

   

   

 • nowoczesne wzornictwo
 • oprócz produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia, stale poszerzamy własną kolekcję , w oparciu o najnowsze trendy stylistyczne i kolorystyczne występujące w branży meblowej

   

Pytaj o wyroby z certyfikatem FSC® dostępne w naszej ofercie.


Firma zrealizowała projekt nr RPPK.01.01.00-18-689/09 o nazwie: "Wdrożenie przez spółkę NEW PATTERN innowacyjnej technologii produkcji folii finisz preimpregnat i surowego, zadrukowanego papieru dekoracyjnego" .Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013